top of page

"Zacznij dzień od afirmacji, które pasują do Twojego numerologicznego profilu"Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek obudzić się rano i czuć się przytłoczonym przez wszystko, co trzeba zrobić tego dnia? Czy zdarza Ci się wątpić w swoje umiejętności i możliwości? Jeśli tak, nie jesteś sam. Codzienne wyzwania życiowe mogą przytłoczyć wiarę w siebie i nasze cele. Jednakże, istnieje narzędzie, które może pomóc zbudować pewność siebie i motywację - afirmacje.

 

Afirmacje to pozytywne myśli i słowa, które pomagają zmienić nasze myślenie i sposób postrzegania siebie oraz otaczającego nas świata. Używanie afirmacji regularnie może przynieść wiele korzyści, takich jak:

❕Wzmocnienie pewności siebie - pozytywne afirmacje pomagają zbudować wiarę w siebie i swoje umiejętności, co prowadzi do większej pewności siebie i zdecydowania.

❕Zwiększenie motywacji - afirmacje mogą pomóc utrzymać nasze cele i marzenia w umyśle, co prowadzi do większej motywacji do ich realizacji.

❕Poprawa nastroju - afirmacje są skutecznym sposobem na pozbycie się negatywnych myśli i emocji oraz poprawienie nastroju i samopoczucia.

❕Poprawa zdrowia psychicznego - używanie afirmacji może pomóc w redukcji stresu, lęku i depresji, co prowadzi do poprawy ogólnego zdrowia psychicznego.

❕Zwiększenie pozytywnego myślenia - regularne używanie afirmacji prowadzi do zwiększenia pozytywnego myślenia, co z kolei wpływa na lepsze podejście do życia i bardziej pozytywną perspektywę na przyszłość.

 

Czym dokładnie są afirmacje? Afirmacje to pozytywne zdania lub myśli, które powtarzamy w celu wzmocnienia pewnych przekonań i przyciągnięcia pozytywnych zmian do swojego życia. Słowo "afirmacja" pochodzi z łaciny i oznacza "potwierdzenie". Właśnie to robimy, powtarzając pozytywne zdania, potwierdzamy nasze wewnętrzne przekonania o sobie, swoim życiu i swoich celach.

 

Przykłady afirmacji mogą być różne i zależą od indywidualnych potrzeb i celów. Oto kilka przykładów afirmacji i ich pozytywnych skutków:

❕"Jestem pełen energii i gotów na nowe wyzwania." - ta afirmacja może pomóc w zwiększeniu poziomu energii i motywacji do działania.

❕"Kocham siebie i akceptuję siebie takim, jaki jestem." - ta afirmacja może pomóc w zwiększeniu pewności siebie i poprawie samoakceptacji.

❕"Jestem otoczony pozytywną energią i miłością." - ta afirmacja może pomóc w przyciąganiu pozytywnych ludzi i sytuacji do swojego życia.

❕"Mam talent i umiejętności, aby osiągnąć swoje cele." - ta afirmacja może pomóc w zwiększeniu pewności siebie i motywacji do osiągnięcia celów.

❕"Mój umysł i ciało są w harmonii, czuję się dobrze w swojej skórze." - ta afirmacja może pomóc w zwiększeniu poczucia dobrego samopoczucia i harmonii wewnętrznej.

 

Jak dobrać afirmacje dla poszczególnych numerologicznych wibracji?

Numerologia to dziedzina, która zajmuje się badaniem znaczenia liczb w naszym życiu i ich wpływu na nasze charaktery, osobowość i życiowe cele. Według numerologii, każda liczba ma swoje specjalne znaczenie i wpływ na nasze życie. Kocham numerologię i potencjał jaki w sobie skrywa. Dzięki niej możemy odkrywać siebie jako Dusze, odkrywać swój potencjał, blokady i schematy jakie nami kierują zarówno od dzieciństwa jak i te schematy, które mamy zakodowane z poprzednich wcieleń. Znając swoją Wibrację Główną/Drogę Życia w numerologii możesz wykorzystać potencjał liczb i ich znaczenia do stworzenia afirmacji, które będą dla Ciebie najkorzystniejsze.

 

Przykłady afirmacji dla poszczególnych numerologicznych wibracji:

Istnieje wiele sposobów doboru afirmacji do swojego numerologicznego profilu. Poniżej przedstawiam kilka przykładów afirmacji dla poszczególnych numerologicznych archetypów wibracji:

1️⃣ numerologiczne jedynki - to osoby o silnym charakterze, które są ambitne i przedsiębiorcze. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na ich siłach i umiejętnościach. ✔️"Jestem zdeterminowany, by osiągnąć swoje cele" ✔️"Mam siłę i determinację, aby osiągnąć to, czego pragnę".

2️⃣numerologiczne dwójki - to osoby, które są spokojne i empatyczne, ale czasem mają tendencję do braku pewności siebie. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na ich wartości i pozytywnych relacjach. ✔️"Jestem kochany i akceptowany takim, jaki jestem" ✔️"Moje relacje z innymi są pełne miłości i szacunku".

3️⃣numerologiczne trójki - to osoby, które są twórcze i pełne energii. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na ich kreatywności i wyrazistości. ✔️"Moje pomysły są kreatywne i oryginalne" ✔️"Moje zdolności artystyczne są pełne pasji i wyrazistości". 4️⃣numerologiczne czwórki - to osoby pracowite i sumienne, skłonne do dbania o szczegóły i zasadnicze w podejściu do rzeczy. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na wzmacnianiu poczucia stabilizacji i porządku w życiu, jak również na ugruntowaniu pozytywnych nawyków.

✔️"Każdego dnia stawiam kroki w kierunku realizacji swoich celów".

✔️"Moje wysiłki i ciężka praca przynoszą mi sukces i stabilizację". 5️⃣numerologiczne piątki - to osoby dynamiczne i pełne energii, często o niezależnym charakterze. Są bardzo zróżnicowane pod względem zainteresowań, często mają wiele pasji i lubią eksperymentować. Afirmacje dla tych osób powinny koncentrować się na swobodzie i otwartości na zmiany. ✔️"Jestem odważny/a i gotowy/a na przyjęcie nowych wyzwań" ✔️"Cieszę się z każdej nowej możliwości, która mi się otwiera".

6️⃣numerologiczne szóstki - to osoby szczególnie wrażliwe i empatyczne, często pełniące rolę opiekunów dla swojej rodziny i bliskich. Są bardzo skrupulatne i dbają o porządek i harmonię w swoim otoczeniu. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na akceptacji samego siebie oraz na umiejętnościach radzenia sobie z emocjami. ✔️"Jestem pełen/a miłości dla samego siebie i innych" ✔️"Z łatwością radzę sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami".

7️⃣numerologiczne siódemki - to osoby bardzo introwertyczne i refleksyjne, często skłonne do samotności i analizowania swoich myśli i uczuć. Są bardzo ambitne i dążą do osiągania wysokich celów, często w dziedzinach związanych z nauką lub duchowością. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na wewnętrznej sile i spokoju. ✔️"Mam w sobie moc i siłę, by osiągnąć swoje cele" ✔️"Moja wewnętrzna mądrość prowadzi mnie do właściwych decyzji". 8️⃣numerologiczne ósemki - to osoby ambitne i skoncentrowane na osiąganiu sukcesów materialnych. Są bardzo zaradne i nie boją się podejmować wyzwań, jednak mogą czasem działać zbyt impulsywnie i skupiać się jedynie na aspektach materialnych. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na równowadze między aspektami materialnymi i duchowymi. ✔️"Mój sukces jest zrównoważony i wpisuje się w harmonię mojego życia" ✔️"Posiadam wystarczająco dużo bogactwa i obfitości, aby dzielić się z innymi".

9️⃣numerologiczne dziewiątki - to osoby o głębokim wewnętrznym życiu i empatycznym sercu, często skłonne do altruizmu i pomocy innym. Są bardzo kreatywne i artystyczne, ale też często skłonne do melancholii i nostalgii. Afirmacje dla tych osób powinny koncentrować się na rozwijaniu miłości i harmonii w relacjach z innymi oraz na akceptacji przemijania. ✔️"Jestem miłością i daję miłość innym" ✔️"Akceptuję przemijanie i cieszę się każdą chwilą".

1️⃣1️⃣mistrzowskie 11 - to osoby o dużej wrażliwości i intuicji, często posiadające niezwykłe zdolności psychiczne i duchowe. Mają potencjał do osiągania wysokich celów, ale często muszą zmagać się z trudnościami w akceptacji swojej wyjątkowości. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na rozwijaniu pewności siebie i zaufaniu do swojej intuicji. ✔️"Jestem świadom swojego potencjału i odważnie dążę do celów" ✔️"Zaufanie do swojej intuicji otwiera drzwi do sukcesu".

2️⃣2️⃣mistrzowskie 22 - to osoby o niezwykłych zdolnościach organizacyjnych i budujących rzeczywistość. Mają duży wpływ na innych i często podejmują się projektów wielkich przedsięwzięć. Jednocześnie, mogą często odczuwać presję związane z realizacją swoich ambitnych celów. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na wykorzystywaniu swoich umiejętności i zdolności do korzystania z mocy wewnętrznej i budowania trwałych fundamentów dla swoich działań. ✔️"Moje zdolności organizacyjne pozwalają mi na budowanie trwałych wartości" ✔️"Wykorzystuję swoją moc wewnętrzną, aby wpłynąć pozytywnie na innych i na świat".

3️⃣3️⃣mistrzowskie 33- to osoby o ogromnym potencjale do służenia innym i tworzenia pozytywnych zmian w świecie. Mają wyjątkowe zdolności przywódcze i intuicję, które pozwalają im na przyciąganie ludzi i inspirowanie ich do działań. Jednocześnie, mogą odczuwać presję związane z realizacją swoich misji i potrzebować wsparcia innych. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na rozwijaniu poczucia własnej wartości i zaufaniu do swojego wewnętrznego głosu. ✔️"Moja wyjątkowość i umiejętności pozwalają mi służyć innym i tworzyć pozytywne zmiany" ✔️"Zaufanie do swojej intuicji i wewnętrznego głosu daje mi siłę do osiągania swoich celów i pomagania innym".

4️⃣4️⃣mistrzowskie 44 - to osoby o niezwykłych zdolnościach w kreowaniu rzeczywistości i realizacji ambitnych celów. Mają w sobie moc i determinację, aby wprowadzać zmiany na wielką skalę, jednakże często muszą zmagać się z trudnościami związanymi z przyjmowaniem pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Afirmacje dla tych osób powinny skupiać się na rozwijaniu pozytywnych postaw i wzmocnieniu wiary w siebie. ✔️"Posiadam nieograniczone zdolności do kreowania rzeczywistości i osiągania celów" ✔️"Odpowiedzialność za swoje decyzje daje mi siłę i wiarę w siebie".

 

Afirmacje to narzędzie, które możesz wykorzystać, aby zmienić swoje myśli i przekonania na lepsze. Jednakże, samo stworzenie listy afirmacji nie wystarczy, aby osiągnąć zamierzony cel. Poniżej przedstawiam mini poradnik krok po kroku, jak skutecznie używać afirmacji w codziennej praktyce:

⚫Określ swoje cele i potrzeby:

Przed rozpoczęciem praktyki afirmacji, musisz wiedzieć, czego chcesz osiągnąć. Określ swoje cele i potrzeby, tak aby afirmacje, które będziesz używać, były z nimi zgodne. Na przykład, jeśli Twoim celem jest zdrowie, możesz użyć afirmacji, które skupiają się na zdrowiu i samopoczuciu.

⚫Wybierz pozytywne afirmacje

Ważne jest, aby używać afirmacji, które są pozytywne i konstruktywne. Unikaj afirmacji, które skupiają się na negatywnych aspektach Twojego życia lub mówią o tym, czego nie chcesz. Na przykład, zamiast powiedzieć "nie chcę być chory", powiedz "jestem zdrowy i silny". ⚫Powtarzaj afirmacje kilka razy dziennie. Powtarzanie afirmacji pomaga umocnić ich przekaz w umyśle i wzmocnić efekt ich działania. Możesz powtarzać swoje afirmacje w ciągu dnia, ale warto zacząć od rutyny porannej.

⚫Skup się na odczuwaniu emocji związanych z afirmacją. Im bardziej wczujesz się w swoją afirmację i poczujesz z nią związane emocje, tym silniejszy będzie jej wpływ na Twoje myślenie i działanie.

⚫Daj sobie czas na efekty. Zmiana nie zawsze następuje natychmiastowo, ale regularne stosowanie afirmacji z pewnością wpłynie na Twoje postrzeganie siebie i świata wokół Ciebie.

 

Regularne stosowanie afirmacji może poprawić samopoczucie, zwiększyć motywację i wpłynąć pozytywnie na myśli i działania.

Jednym z kluczowych elementów w efektywnym używaniu afirmacji jest dopasowanie ich do numerologicznej wibracji - drogi życia, dnia urodzenia, klucza wcielenia. Wszystko w zależności nad czym w danym momencie potrzebujesz popracować. Jeśli nie wiesz jakie wibracje masz w swoim portrecie to zachęcam Cię do wykonania dla siebie portretu numerologicznego. Dowiesz się z niego bardzo wiele o sobie, odkodujesz swój potencjał i będziesz w stanie wsłuchać się w szept swojej duszy - Zapraszam do kontaktu:

Pamiętaj, aby skupić się na pozytywnych i konkretnych afirmacjach, które są zgodne z Twoimi celami i wartościami. Regularne powtarzanie afirmacji rano, przed rozpoczęciem dnia, może pomóc Ci uzyskać pozytywny start i zwiększyć Twoją pewność siebie.

Pamiętaj, aby wykorzystać afirmacje jako część swojej codziennej rutyny i zobaczysz, jak pozytywnie wpłyną na Twoje życie.


Comments


bottom of page