top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zależy mi na ochronie prywatności użytkowników tej strony i bloga.
Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane osobowe przetwarzam, w jaki sposób je zbieram i wykorzystuje oraz jakie są prawa użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Właściciel strony i administrator danych:

Właścicielem strony jest Agatha Król, z siedzibą w Huissen, Endepoel 6852LG, Holandia. Jako administrator danych osobowych, zapewniam przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cele przetwarzania danych:

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonowania i obsługi strony i bloga dotyczącego numerologii oraz duchowości, w tym umożliwienia komunikacji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz dostarczania informacji o nowych wpisach i artykułach. Dodatkowo, przetwarzam dane osobowe w celu analizy ruchu na stronie i dostosowania jej do potrzeb użytkowników.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzam następujące dane osobowe użytkowników:

Imię i nazwisko - w celu personalizacji komunikacji z użytkownikiem.

Adres (zamieszkania) - w celu realizacji zamówień na produkty lub usługi, gdy użytkownik zdecyduje się na ich zakup.

Adres e-mail - w celu umożliwienia komunikacji oraz przesyłania newslettera z informacjami o nowych wpisach i artykułach.

Numer telefonu - w celu umożliwienia komunikacji oraz realizacji zamówień na produkty lub usługi, gdy użytkownik zdecyduje się na ich zakup.

Data urodzenia - w celu realizacji usług związanych z numerologią, np. przygotowywania analiz numerologicznych.

Przetwarzam wyłącznie dane osobowe, które zostały przekazane dobrowolnie przez użytkowników, w związku z korzystaniem z bloga dotyczącego numerologii lub złożeniem zamówienia na produkty lub usługi.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.szeptduszy.com lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail szeptduszy@interia.pl.

Okres przetwarzania danych:

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa. Po tym okresie dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Uprawnienia:

RODO przyznaje użytkownikom bloga dotyczącego numerologii pewne uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych, w tym:

-prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

-prawo żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;

-prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

Moje obowiązki:

Jako właściciel strony i bloga : www.szeptduszy.com oraz administrator danych osobowych, zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. W tym celu stosuje odpowiednie technologie oraz procedury bezpieczeństwa danych, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianami, utratą lub uszkodzeniem.

Zobowiązuje się również do przeprowadzania regularnych przeglądów procedur przetwarzania danych oraz aktualizacji systemów i oprogramowania w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.

Pliki cookies:

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozwalają na identyfikację jego przeglądarki oraz dostosowanie strony do jego preferencji.

Narzędzia i technologie:

Strona internetowa korzysta z narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, YouTube, Tiktok, Mailer lite. Narzędzia te pozwalają na łatwe udostępnianie treści ze strony w mediach społecznościowych, a także na umieszczanie na stronie wtyczek i innych narzędzi społecznościowych.

Ponieważ korzystam z narzędzi społecznościowych innych firm, nie mam kontroli nad tym, jakie informacje zbierają one na temat użytkowników tej strony internetowej. Zachęcam zatem do zapoznania się z politykami prywatności tych firm, aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki gromadzą i wykorzystują dane osobowe.

W przypadku narzędzi i technologii używanych na mojej stronie internetowej, będę przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług, które oferuję. Dla przykładu, jeśli użytkownik korzysta z formularza kontaktowego na mojej stronie internetowej, będę przetwarzać jego imię i adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytanie.

Jeśli użytkownik nie chce, aby moja strona internetowa korzystała z plików cookies lub narzędzi społecznościowych, może to wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W takim przypadku niektóre funkcje tej strony mogą jednak nie działać poprawnie.

Ważne jest dla mnie, aby użytkownicy byli świadomi, że niektóre narzędzia i technologie, takie jak narzędzia społecznościowe, mogą przetwarzać dane osobowe na swoich serwerach poza granicami Unii Europejskiej. Dlatego też, korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poza granicami UE przez serwisy społecznościowe, które wykorzystuje.

Pamiętajmy również, że użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Można to zrobić kontaktując się bezpośrednio ze mną poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie internetowej.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności na naszej stronie internetowej można kierować na adres e-mail podany w sekcji "Kontakt" lub przez formularz kontaktowy.

Bezpieczeństwo danych:

Zależy mi na tym, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne i chronione. W tym celu stosuje  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie SSL, firewalle, kontrole dostępu oraz regularne kopie zapasowe, aby minimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.
Warto dodać, że nie udostępniam danych osobowych użytkowników strony osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w celu wykonania umowy lub świadczenia usługi, na którą użytkownik się zdecydował.

Należy również zauważyć, że ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych lub usług, na które nie mam wpływu. Zalecam, aby użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności tych stron przed udostępnieniem im swoich danych osobowych.

Wreszcie, chce podkreślić, że ta polityka prywatności jest zgodna z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dzięki stosowaniu się do wymagań RODO, staram się zapewnić, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Kontakt:

W przypadku pytań, sugestii lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail podany w sekcji "Kontakt" na stronie internetowej.

Zmiany w polityce prywatności:

Polityka prywatności na stronie internetowej www.szeptduszy.com może ulegać zmianom w wyniku zmian w przepisach prawa lub zmian w procedurach przetwarzania danych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich opublikowania. W przypadku znaczących zmian w polityce prywatności, powiadomię użytkowników o tym za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail.

bottom of page