top of page

MISTRZOWSKA 33


Czym dokładnie są wibracje mistrzowskie? Pewnie spotkałeś się z określeniem „wibracje mistrzowskie". Czym tak dokładnie są te wibracje? Osoby posiadające wibracje mistrzowskie w swoim portrecie zwykle mają bardzo trudny program życiowy. To dojrzałe i ambitne Dusze. Posiadając wibracje mistrzowskie w swoim portrecie nie oznacza, że od razu jesteśmy mistrzami oraz nie jest to pewnik, że tym mistrzem zostaniemy. Wskazuje to na potencjał, który w sobie nosimy, na drogę, którą wybraliśmy sami aby móc poprzez trudy zrealizować się i wyrazić jako mistrzowie. Wszystko zależy od nas czy tą drogą będziemy kroczyć. Jest to zobowiązanie na bardzo głębokim poziomie. Wibracje mistrzowskie niosą ze sobą potężną częstotliwość. Zdobyły mądrość i doświadczenie duchowe poprzez wiele wcieleń. To nie znaczy, że wibracje mistrzowskie są lepsze od liczb podstawowych. Każdy z nas jest wspaniały, wyjątkowy i niesie w sobie piękne potencjały do zrealizowania w tym wcieleniu.Ale wracając do wibracji mistrzowskich, mają one ogromny potencjał by wywrzeć wpływ na całą ludzkość. Jest to poniekąd ich misja. Zanim jednak wibracje mistrzowskie stają się „mistrzami” zazwyczaj mają na swojej drodze dużo trudnych doświadczeń życiowych. Osoby, które posiadają w swoim portrecie liczby mistrzowskie na poziomie duchowym ewoluowały poprzez wiele ziemskich doświadczeń a wiedza, którą nabyły pozwala im zrozumieć, że prawdziwym sensem życia jest doskonalenie swojego własnego wnętrza oraz służba innym, aby kolektywnie wznosić się wyżej. Liczby mistrzowskie niosą ogromne zobowiązanie moralne dla tych, którzy je niosą. Oznacza to, że osoba je niosąca zaciągnęła zobowiązanie bycia w służbie dla innych oraz doskonalenia siebie w najlepszy możliwy sposób podczas tego wcielenia. Osoby niosące wibracje mistrzowskie zazwyczaj czują, że nie mogą obniżać poprzeczki stawiając sobie ogromne wymagania moralne i duchowe. Są tutaj po to, aby pomagać innym uwalniać się z więzów przywiązania do materii, niskich wibracji. Naturalne dla nich jest dzielenie się wiedzą, miłość bezwarunkowa i tolerancja. Jeżeli kierują się tymi wysokimi zasadami robią gigantyczny krok w stronę wewnętrznej ewolucji, są autentycznymi przywódcami oraz inspiracją dla innych. Emanują mądrością, wiedzą i siłą wewnętrzną. Żyją w zgodzie z prawami wszechświata. Urodzili się z duchowym darem, wiedzą, która czyni ich autentycznymi liderami oraz posiadają niezwykłą wrażliwość, która sprawi, że przekroczą bariery, jeśli nauczą się zarządzać swoją wysoką wibracją. Nie każdy, kto ma te liczby, w pełni rozwija swój potencjał. Od czasu do czasu osoby z wibracjami mistrzowskimi miewają do czynienia z moralnymi i materialnymi dylematami, które muszą rozwiązać używając swojej intuicji i siły moralnej. Jeżeli nie podążają ścieżką mistrza to wibrują podstawowymi wibracjami a w głębi duszy mogą czuć się nieszczęśliwi i zdezorientowani. Ponieważ osoby te zwykle znoszą ogromne napięcie nerwowe, ryzykują utratę równowagi psychicznej, a następnie pojawiają się negatywne cechy wibracji mistrzowskich, ponieważ wszystko ma swoje pozytywne jak i negatywne strony. Mogą stać się próżni i martwią się nieważnymi rzeczami, które ich oślepiają i blokują drogę do ich prawdziwej pracy, lub stają się fanatykami i dogmatykami, wierząc, że są jedynymi posiadaczami Mądrości i Prawdy. Wibracje mistrzowskie nie mogą zapominać, że ich walka z Ego musi być priorytetem, uznając z pokorą i wdzięcznością, że zostali wybrani jako Kanał, aby przez nich zamanifestowały się moce i Kosmiczna Mądrość. Człowiek sam decyduje czy chce funkcjonować w wibracji podstawowej czy mistrzowskiej.


MISTRZOWSKA 33 To wibracja, która ma dostęp do starożytnej i uniwersalnej mądrości. Dzięki tej wibracji posiada się głęboką wewnętrzną wiedzę. To potencjał ogromnej intuicji duchowej oraz zdolności parapsychicznych. To również dar nauczania innych. 33 to przywódcy duchowi, których misją jest służenie ludzkości bezinteresownie. To idealiści kochający piękno i muzykę. To również osoby posiadające ogromny dar empatii, dlatego często są powołani do pracy z ludźmi. Ich wielkimi atutami jest szacunek, empatia, rozumienie problemów innych ludzi, umiejętność obserwowania innych i wczuwanie się w sytuację. Kolejną cechą jest ogromna kreatywność. Wierzą w dobro i próbują patrzeć na rzeczy z różnych perspektyw. Osoby oznaczone tą liczbą, są niezwykle intuicyjne i mają ogromną wyobraźnię, co oznacza, że mogą zostać wielkimi artystami. Ich zdolność do świadomego i nieświadomego łączenia się z wyższymi energiami sprawia, że są w stanie tworzyć wyimaginowane światy, co czasami czyni z nich świetnych pisarzy. Ich wrażliwość jest wysoka, ponad normalna i są niesamowicie otwarci na uczucia innych. W niektórych przypadkach mogą być nadmiernie empatyczni, ale jeśli wiedzą, jak to ukierunkować, pomoże im to poprowadzić innych i poprowadzić ich właściwą ścieżką. Mogą stać się świetnymi przewodnikami duchowymi, fantastycznymi psychologami lub bardzo dobrymi lekarzami dzięki umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na balans w braniu odpowiedzialności na siebie oraz na nadmierną opiekę nad innymi. Czasami osoby z wibracją 33/6 nadmiernie „kwokują” swoim dzieciom, swoim dorosłym rodzicom czy innymi ludziom, nad którymi mogą roztoczyć swoje skrzydła. Na ta wibrację, mówi się Wibracja Chrystusowa lub Wibracja Mistrzów Nauczycieli. Jest jedną z najbardziej uduchowionych energii i posiadają ja ludzie z ogromnym dorobkiem Duszy. Oznacza to, że wyniosło się bardzo wiele doświadczeń z poprzednich wcieleń oraz w tym życiu może czekać kolejna, dosyć trudna lekcja, jednak jest się na tyle silnym i dojrzałym, że można jej sprostać. Aby uświadomić sobie prawdziwą ogrom swojego potencjału, ludzie Ci będą doświadczać trudnych prób przez całe życie. Wszechświat stawia tych ludzi w takich sytuacjach, aby mogli doskonalić swoje unikalne umiejętności i uczyć się lekcji potrzebnych do osiągnięcia swojego potencjału. Osoby z 33 muszą najpierw uleczyć i pielęgnować własne Dusze, zanim będą mogły być źródłem uzdrowienia dla innych. W związku z tym, będą umieszczani w sytuacjach, które wymagają od nich przyjęcia odpowiedzialności za swoje działania i reakcje, praktykowania przebaczania i odkładania na bok swoich interesów dla dobra innych. Często niesie ze sobą lekcje związane z ogromną odpowiedzialnością, opieką nad innymi, zarządzaniem majątkiem, sprawami spadkowymi i rodowymi. Ta wibracja przekazuje wiedzę o duchowym rozwoju ludzkości na Ziemi. Reprezentuje wyrażanie się poprzez sztukę, kreatywność i społeczność. Dobre posługiwanie się słowem, świetna komunikacja, zdolności manualne. Głównym celem tej liczby mistrzowskiej jest pomoc ludzkości. Jako najbardziej rozwinięta duchowo wibracja, określa ją szczere oddanie nauczaniu. Harmonia, wzrost, pokój, miłość uniwersalna. Osoby wibrujące w 33, powinny wystrzegać się nadmiernego perfekcjonizmu i krytykowania siebie, oraz branie na swoje barki całego zła świata. Osoba wibrująca tą energią może stać się wspaniałym przywódcą, który powinien służyć jako „kanał’’ w służbie innym ludziom, przekazując najwyższą wiedzę. Niezbędne jest tutaj poskromnienie swojego ego. To najwyższa wibracja tolerancji, spokoju, miłości, wiedzy i służby. Czysta miłość. Podnoszenie ludzkości na duchu oraz współczucie dla świata. Ktokolwiek niesie w sobie wibrację mistrzowską, musi skupić się na poszerzaniu swojej świadomości i przyjmowaniu swojej życiowej misji. 💜 Meraki 💜 Agatha

Opmerkingen


bottom of page