top of page

MISTRZOWSKA 22Czym dokładnie są wibracje mistrzowskie? Pewnie spotkałaś się z określeniem „wibracje mistrzowskie". Czym tak dokładnie są te wibracje? Osoby posiadające wibracje mistrzowskie w swoim portrecie zwykle mają bardzo trudny program życiowy. To dojrzałe i ambitne Dusze. Posiadając wibracje mistrzowskie w swoim portrecie nie oznacza, że od razu jesteśmy mistrzami oraz nie jest to pewnik, że tym mistrzem zostaniemy. Wskazuje to na potencjał, który w sobie nosimy, na drogę, którą wybraliśmy sami aby móc poprzez trudy zrealizować się i wyrazić jako mistrzowie. Wszystko zależy od nas czy tą drogą będziemy kroczyć. Jest to zobowiązanie na bardzo głębokim poziomie. Wibracje mistrzowskie niosą ze sobą potężną częstotliwość. Zdobyły mądrość i doświadczenie duchowe poprzez wiele wcieleń. To nie znaczy, że wibracje mistrzowskie są lepsze od liczb podstawowych. Każdy z nas jest wspaniały, wyjątkowy i niesie w sobie piękne potencjały do zrealizowania w tym wcieleniu.Ale wracając do wibracji mistrzowskich, mają one ogromny potencjał by wywrzeć wpływ na całą ludzkość. Jest to poniekąd ich misja. Zanim jednak wibracje mistrzowskie stają się „mistrzami” zazwyczaj mają na swojej drodze dużo trudnych doświadczeń życiowych. Osoby, które posiadają w swoim portrecie liczby mistrzowskie na poziomie duchowym ewoluowały poprzez wiele ziemskich doświadczeń a wiedza, którą nabyły pozwala im zrozumieć, że prawdziwym sensem życia jest doskonalenie swojego własnego wnętrza oraz służba innym, aby kolektywnie wznosić się wyżej. Liczby mistrzowskie niosą ogromne zobowiązanie moralne dla tych, którzy je niosą. Oznacza to, że osoba je niosąca zaciągnęła zobowiązanie bycia w służbie dla innych oraz doskonalenia siebie w najlepszy możliwy sposób podczas tego wcielenia. Osoby niosące wibracje mistrzowskie zazwyczaj czują, że nie mogą obniżać poprzeczki stawiając sobie ogromne wymagania moralne i duchowe. Są tutaj po to, aby pomagać innym uwalniać się z więzów przywiązania do materii, niskich wibracji. Naturalne dla nich jest dzielenie się wiedzą, miłość bezwarunkowa i tolerancja. Jeżeli kierują się tymi wysokimi zasadami robią gigantyczny krok w stronę wewnętrznej ewolucji, są autentycznymi przywódcami oraz inspiracją dla innych. Emanują mądrością, wiedzą i siłą wewnętrzną. Żyją w zgodzie z prawami wszechświata. Urodzili się z duchowym darem, wiedzą, która czyni ich autentycznymi liderami oraz posiadają niezwykłą wrażliwość, która sprawi, że przekroczą bariery, jeśli nauczą się zarządzać swoją wysoką wibracją. Nie każdy, kto ma te liczby, w pełni rozwija swój potencjał. Od czasu do czasu osoby z wibracjami mistrzowskimi miewają do czynienia z moralnymi i materialnymi dylematami, które muszą rozwiązać używając swojej intuicji i siły moralnej. Jeżeli nie podążają ścieżką mistrza to wibrują podstawowymi wibracjami a w głębi duszy mogą czuć się nieszczęśliwi i zdezorientowani. Ponieważ osoby te zwykle znoszą ogromne napięcie nerwowe, ryzykują utratę równowagi psychicznej, a następnie pojawiają się negatywne cechy wibracji mistrzowskich, ponieważ wszystko ma swoje pozytywne jak i negatywne strony. Mogą stać się próżni i martwią się nieważnymi rzeczami, które ich oślepiają i blokują drogę do ich prawdziwej pracy, lub stają się fanatykami i dogmatykami, wierząc, że są jedynymi posiadaczami Mądrości i Prawdy. Wibracje mistrzowskie nie mogą zapominać, że ich walka z Ego musi być priorytetem, uznając z pokorą i wdzięcznością, że zostali wybrani jako Kanał, aby przez nich zamanifestowały się moce i Kosmiczna Mądrość. Człowiek sam decyduje czy chce funkcjonować w wibracji podstawowej czy mistrzowskiej.

MISTRZOWSKA 22

To wibracja wiedzy i doświadczenia. Twórczy geniusz, innowacja, konstrukcja. Tworzenie struktur. Mówi nam o odpowiedzialności wobec twórczości ale dla dobra innych ludzi. Niesie ze sobą wiedzę i praktyczne rozwiązania. Z tej wibracji płynie ogromna odpowiedzialność, polegająca na skupieniu się na pracy dla innych, dla dobra ogółu. Potencjał umiejętności zarządzania na dużą skalę. Ogromne ważne dla tej wibracji jest aby tworzyć rzeczy z przestrzeni serca z ukierunkowaniem na dobro dla wszystkich ludzi. Liczba 22 ma za zadanie budować, tworzyć świadome projekty, które mają pomóc społeczeństwu. W liczbach mistrzowskich liczba 22 jest tą, która czasami musi walczyć własną wewnętrzną przemocą, próbując kontrolować otaczający ja świat zgodnie z narzuconymi nakazami i osobistymi przekonaniami. Siła liczby 22 może obrócić się przeciwko osobie, która ją posiada, gdy ego przepełni się poczuciem wyższości i okrucieństwem wobec innych, dlatego tak ważne jest w szczególności dla wibracji mistrzowskich aby zapanować nad swoim ego i niższymi pobudkami aby wypełnić drogę swojej Duszy i obowiązki, które przyjęliśmy na siebie. Mistrzowska 22 staje się pomostem między światem świadomości a konkretnym fizycznym. Osoby, które niosą tą wibrację to ludzie o wyjątkowej zdolności do pracy, która rozwija się na różnych frontach. To mosty między światem fizycznym a duchowym. Przybyli budować, kłaść fundamenty, tworzyć konstrukcje dla dobra całego świata. To umiejętność konkretyzacji, planowania w celu natychmiastowego rozpoczęcia projektów. Ludzie Ci mają obowiązki moralne, które nie należą do zwykłych ludzi, dlatego myślenie o dobru wspólnym jest najważniejszą zasadą dla spełnienia obowiązku tej wibracji. Kiedy człowiek harmonijnie płynie z tą potężną energią, najprawdopodobniej stanie się prawdziwym przywódcą, wpływową osobowością. Mistrzowskie 22 to „dojrzałe Dusze”, które doświadczyły już bardzo wielu wcieleń. Zatem dwudziestki dwójki to ludzie, których życie często charakteryzuje się lekcjami ciężkiej pracy, wysiłku i odpowiedzialności. Często osoby posiadające silną 22 w portrecie w dzieciństwie mogły doświadczać problemów rodzinnych, rodowych. Osoby te mają wewnętrzne pragnienie, aby zostawić po sobie ślad dla ludzkości. Jeśli poświęcą swoją energię i talenty dla służby innym ten sukces jest bardzo realny do osiągnięcia. Będąc pomostem między światem idei a światem materialnym wibracja 22 przychodzi, aby tworzyć prawa, normy i konkretne porozumienia, aby poprowadzić ludzkość ku nowym etapom sprawiedliwości i dobrobytu. Ma za zadanie materializację idei. Osoby posiadające silną 22 mają moc do osiągnięcia rzeczy prawie niemożliwych. Są bardzo ambitne, pewne siebie, zdyscyplinowane i pragmatyczne. Zarazem są bardzo intuicyjne i emocjonalne, bardzo rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne. Muszą nauczyć się kontrolować myśli, które rządzą ich podświadomością. Negatywne myśli stwarzają przeszkody na ich drodze i torują ich sukces. To wspaniali dyplomaci, idealiści oraz filantropii. Osoby z numerem 22 są liderami i uwielbiają motywować innych, to również filozofowie i mędrcy ale potrafiący twardo stąpać po ziemi, ponieważ wibracja 22 jest połączona zarówno z duchem jak i materią. Negatywnie mogą czuć ogromną presję, powagę ubywającego czasu i mogą bać się aby nie zawieść swoich najbliższych. 💜 Meraki 💜 Agatha

Comments


bottom of page